ماشین لباسشوئی تخلیه آب نمیکند؟

اولین موضوعی که باید مورد بررسی قرار بگیرد شیلنگ تخلیه ماشین لباسشوئی است. اگر از سالم بودن آن و نحوه صحیح قرار گیری آن اطمینان دارید ممکن است پمپ تخلیه آسیب دیده باشد. گاهی از مواقع گرفتگی فیلتر تخلیه نیز باعث این اتفاق میشود. توصیه میکنیم به صورت دوره ای فیلر تخلیه آب را تمیز کنید.